De Planning

 

Het project kan het beste worden uitgevoerd tussen september en eind maart. Dit omdat de bedrijven die de bedrijfscoaches leveren (vaak hoveniersbedrijven) het rustiger beginnen te krijgen in november en vanaf eind maart weer volop aan het werk gaan in de tuinen of het Groot Groen.

 

Een voorbeeld van een planning vindt u hieronder. Een uitgebreider voorbeeld met de exacte data die gebruikt zijn in schooljaar 2010/2011 en de af te spreken zaken vindt u op Planning 2010/2011.

 

Activiteit Datum Locatie Aanwezig
Introductie aan leerlingen eind september eigen school scholen apart
Workshop 1: Jij en je toekomst begin oktober gezamenlijke locatie scholen samen, Aequor
Workshop 2: Innovatieve trends, deel 1. half oktober eigen school scholen apart
Workshop 2: Innovatieve trends, deel 2. half oktober gezamenlijke locatie scholen samen, excursie bij bedrijf ivm innovatieve trends
Workshop 3: Marketing eind oktober gezamenlijke locatie scholen samen, excursie bij bedrijf ivm marketing
Weblearning Marketing eind oktober eigen school scholen apart
Leerlingen werken idee uit Vanaf begin november, 4 weken de tijd eigen school scholen apart, hulp van bedrijfscoaches
Tussenpresentatie leerlingen Begin december gezamenlijke locatie Gehele netwerk is aanwezig
Workshop 4: internetpresentatie Half december eigen school scholen apart
Internetpresentaties op het internet Laatste schoolweek december Via AgriHolland scholen apart
Workshop 5: Verkooptechniek deel 1. Begin januari gezamenlijke locatie scholen samen, excursie bij bedrijf ivm verkooptechniek
Workshop 5: Verkooptechniek deel 2. Half januari gezamenlijke locatie scholen samen, excursie bij bedrijf ivm verkooptechniek
Workshop 5: Verkooptechniek deel 3. Half januari gezamenlijke locatie scholen samen
Verkoopgesprek en video eind januari eigen school bedrijfscoaches
Evaluatie video begin februari eigen school bedrijfscoaches
Workshop 6: Ondernemingsplan half februari bezoek aan KvK scholen apart
Presentatie eindresultaten project eind februari gezamenlijke locatie Gehele netwerk is aanwezig
Presentaties op open dagen etc. vanaf begin maart eigen school