Het Onderwijsnetwerk GreenPresents.

 

Het Onderwijsnetwerk van het project 'Green presents' bestaat uit de volgende partijen:

 Samenstelling netwerk

Er is een nieuw netwerk opgericht voor dit project. Doelstelling is dat dit netwerk na het project zal blijven voortbestaan. Hiertoe zijn partners gezocht die belang hebben bij structurele samenwerking. Er  is gekozen voor een brede samenstelling met 2 onderwijsinstellingen, 4 hoveniersbedrijven, een kenniscentrum en  een kennisintermediair.

 

U kunt als MBO-groenschool natuurlijk ook uw eigen netwerk opstarten. We kunnen u daarbij ondersteunen. Neem contact op met Greenpresents.