Workshop Innovatieve trends - leerlingen

 

In deze workshop ga je werken aan het thema innovatieve trends. Deze workshop is verspreid over 2 lesdagen.

Op deze pagina zul je enkele opdrachten vinden. De opdrachten staan aangegeven met een .

Bij een aantal opdrachten wordt een verdere uitwerking op een antwoordenformulier vereist. Dit antwoordformulier kan je hier downloaden.

 

Dagdeel A.

 

Dagdeel B.

 

Dagdeel A.

 

Enkele richtingen voor innovatie in de groene sector:

 

trends en innovatie hoveniers

 

Welke trend spreekt je aan?

 
 • Bekijk hieronder de verschillende richtingen voor innovatie. Je kunt ook op twitter zoeken met de hashtag #greenpresents. Regelmatig worden er nieuwe tweets geplaatst met ideeën.
 • Welke van de gevonden trends spreekt jou het meeste aan?
 • Schrijf dit op je antwoordenformulier.

 

Product/Dienst: verbreding dienstverlening met nieuwe dienst/product

 

Techniek: nieuwe techniek toepassen

 

Kwaliteit: betere producten met een herkenbare meerwaarde

 

Gemak service luxe: makkelijker, klant meer uit handen nemen

 

Gezondheid: groen=gezond toepassen

 

Milieu: milieuvriendelijk, goed voor de bodem, water, lucht, natuur. Vanwege regelgeving overheid, of uit overtuiging.

 

Duurzaamheid: goed omgaan met voor milieu en mensen, met oog voor de lange termijn

 

Klimaatverandering: aanpassingen om wateroverlast e.d. op lange termijn te beperken, waterberging etc.

 

Arbo: betere apparatuur vanwege arbeidsomstandigheden in bedrijf, personeel

 

Personeel: personeel vinden, goed werkgeverschap, boeien en binden van medewerkers

 

Marketing en Promotie: hoe breng je je product bij specifieke doelgroep onder de aandacht

 

Markt-specialisme: je specialiseren in een herkenbaar product, niche in de markt

 

Samenwerking in de keten: samen met toeleveranciers of afnemers of samen met concurrenten.

 

Financiën: kosten als belangrijke onderscheidende factor

 

Beleid: veranderingen in lange termijn aanpak en processturing, bijv. systeeminnovaties

 

 

 

Je eigen interesse als uitgangspunt

 
 • Kijk naar je interesseprofiel van vorige keer:
 • Welke van de genoemde trends vind je meest interessant?
 • Schrijf dit op je antwoordformulier.

 

 

 

Concept Groene Stad / Voormalige innovatieregeling Mooi Nederland.

 

Zoek uit via internet:

 

 • Wat is het concept 'Groene Stad'
 • of
 • Wat hield de voormalige innovatieregeling 'Mooi Nederland' in?

 

Noem 2 innovatieve ideeën die in dit kader zijn ontwikkeld.

 

 

 

 

Zoek nu zelf trends bij de richtingen voor innovatie.

 
 • Zoek bij elke genoemde trend in de groene cirkels 2 voorbeelden in jouw vakgebied, via internet, vakbladen, ervaring, stageplek etc..
 • Omschrijf ze in paar zinnen, en noem daarbij ook op wie de innovatie is gericht (doelgroep).

 

trends en innovatie hoveniers

 

Verdiep je in je toekomst

 

Door de klimaatverandering in Nederland kun je te maken krijgen met: geleidelijke temperatuurstijging, langere periodes van droogte, extreme regen en kou maar ook vaker extreem hoge temperaturen, incidentele watertekorten.

 

Hoe speel je hierop in met betrekking tot bijvoorbeeld:

 • Aan te planten soorten
 • Waterafvoer - denk aan wadi's of retentiegebieden
 • Het beheer van gebieden

 

Dit kan een bedreiging zijn maar ook een kans! Geef aan hoe jij hier op in zou spelen.

 

 

Bedenk een idee waarin jouw interesses zitten.

 

Bedenk een nieuw idee voor een product of dienst die samenhangt met jouw interesses en wat nog niet toegepast wordt.

 • Bijv: vissen en natuur = nieuw soort vistrap
 • Voetbal en groenvoorziening = soort kunstgras

Kort omschrijven.

Zet dit op papier en lever dit voor het tweede dagdeel van deze workshop in.

 

 

 

Dagdeel B.

 

De Brainstorm

Als techniek gebruiken we Mindmap/lotusbloem voor de brainstorm. Meer uitleg hierover krijg je via je docent.

 

Losse brainstormformulieren kun je hier downloaden.