'Green presents'

LET OP: De informatie in deze quest kan verouderd zijn. Vanuit AgriHolland / AHA Leermiddelenbouwers kunnen we op dit moment niet garanderen dat alle links werken. Mocht u toch veel waarde hechten aan dit lesmateriaal en ziet u graag dat de informatie wordt bijgewerkt, neem dan contact op met ons via @: info @ aha-leermiddelenbouwers.nl of telnr. 0317 - 467 666.

Cursus Ondernemen, Presentatie en Verkooptechniek voor mbo4

 

 

In schooljaar 2009-2010 werd voor het eerst een cursus Ondernemen, Presentatie en Verkooptechniek voor MBO-niveau 4 Groen georganiseerd door het onderwijsnetwerk Green Presents met een innovatief cursusprogramma. Daarna is de cursus elk jaar herhaald. Inmiddels behoort het bij Wellantcollege Gouda tot het reguliere lesprogramma. Docenten, leerlingen en bedrijven zijn erg enthousiast over deze manier van praktijkgericht leren.

 

Zie voor een uitleg van het programma ook onderstaande film.

 

 

Al het lesmateriaal van de cursus ondernemen is openbaar beschikbaar. Op deze site staan de lesinhoud en opdrachten en de presentaties van de leerlingen. Mocht u vragen hebben over het lesmateriaal, dan kunt u contact opnemen met Green Presents.

 

 

 

Green Presents stimuleert ondernemend gedrag

Het lesprogramma Green Presents heeft laten zien dat dit programma leerlingen/studenten op een praktische manier kan laten kennismaken met ondernemerschap. Uit de statistieken van de site blijkt daarbij dat naast de scholen die in het netwerk zitten, ook diverse andere scholen gebruik maken van het gratis aangeboden lesmateriaal.


Een aantal ideeën leent zich om werkelijk op de markt te brengen. En alle leerlingen hebben veel initiatief moeten tonen en een flink leerproces doorgaan. Dat laatste was het belangrijkste doel in dit project van het onderwijsnetwerk Green presents. In dit in 2009 opgerichte onderwijsnetwerk werken docenten, hoveniersbedrijven en ondersteuners zoals AgriHolland en Aequor samen om leerlingen te stimuleren tot een meer ondernemende houding. De leerlingen in hun 4e jaar mbo volgen een opleiding voor hovenier, groenvoorziener of natuurbeheerder. Het is belangrijk hen naast vakvaardigheid ook te trainen in het goed communiceren en presenteren aan een klant en het nadenken over wat de markt wenst. In de cursus kregen de leerlingen elke week een stuk theorie aangereikt en moesten dit toepassen op hun eigen idee. Vier hoveniersbedrijven gaven rondleidingen en een kijkje in hun innovaties en marketing en coachten de leerlingen tijdens hun ontwikkeling. Het lesprogramma werd ontwikkeld door AgriHolland, samen met docenten van Wellantcollege Gouda en AOC-Oost.

Meer informatie
Meer informatie is te vinden via www.greenpresents.nl. Scholen die deze cursus groen ondernemen ook willen invoeren kunnen contact opnemen met AgriHolland, Aleid van der Kolk of Harrie Kootstra, tel. 0317 467 666.

 

Doel van het project

Er is een Onderwijsnetwerk opgezet van 2 onderwijsinstellingen, 4 bedrijven en 2 kenniscentra. Het onderwijsnetwerk ontwikkelt een nieuwe cursus voor leerlingen in de groene richtingen mbo niveau 4 (hoveniers, groenvoorziening, bodem/water/milieu, bos- en natuurbeheer).

Doel is om leerlingen meer grip geven op de arbeidsmarkt door hun vaardigheden inzake ondernemerscompetenties te verbreden en hun proactieve houding te versterken. Zie voor een indruk het volgende filmpje.

 

 

Workshops, weblearning en bedrijfsbezoeken

De cursus is opgezet als combinatie van workshops door bedrijven en docenten, weblearning op internet en bedrijfsbezoeken. De best uitgewerkte ideeën presenteren zich op een dag voor breder publiek.

Leerlingen gaan zelf een praktijkgericht ondernemersidee bedenken, kiezen en ontwikkelen. Stap voor stap krijgen ze daarbij kennis aangereikt die ze leren toepassen op het eigen ondernemersidee.

De nadruk ligt op 5 punten:


De opbouw van de cursus ondersteunt het doel om kennis over te dragen van bedrijven naar deelnemende docenten maar ook naar andere onderwijsinstellingen en bedrijven. De website van Greenpresents ondersteunt het project met openbaar lesmateriaal en presentaties gedurende het hele project.

 

Wilt u deze cursus zelf geven op uw school en wilt u ondersteuning of ervaringen horen, neem dan contact op met Green Presents.